Заедно за Марти!

Заедно за Марти!

Начало на кампанията: 28.06.2018
Цел: 80 500 лв.
Остават: 31 938 лв.
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
31415 2584 289 2713 лв. 5547 лв. 2274 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 44 от 2 лв.6 от 5 лв.

За кампанията

Сега родителите имат желание Мартин да бъде рехабилитиран в Консултативен център „Рибем” Турция, където специалистите дават надежда за положителен напредък в развитието на двигателния апарат.

Стойността на терапията за един месец е 3 600 евро. На Мартин се препоръчва 12 месеца интензивно лечение, на обща стойност 43 200 евро.

letter През 2019 год. Мартин продължава интензивната си рехабилитация в център Рибем, Турция. Предвидени са 48 терапевтични сесии на месец, при цена на една сесия 120 евро. Общата стойност на терапията за една година е 69 120 евро. Заедно със средствата за престой, необходимата сума възлиза на 81 800 евро.