Кампанията на Румен Арарски (DMS RUMEN) приключва успешно!

Кампанията на Румен Арарски (DMS RUMEN) приключва успешно!

Сподели

Кампанията на Румен Арарски (DMS RUMEN) в „Единен дарителски номер“ приключи успешно – необходимата сума за лечение е събрана!

Румен е с диагноза „Макроаденом на хипофизата” и набираше средства за 30 сеанса протонна терапия в Университетска клиника Хайделберг, Германия.

За времето в „Единен дарителски номер“ кампанията на Румен получи над 31 000 дарителски смс.

От името на Румен ви благодарим за подкрепата!