Помогни на Плами!
DMS PLAMI

Помогни на Плами!

Сподели

Заедно събрахме 273 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
75 0 0 40 лв. 50 лв. 108 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През януари 2022 г., Пламена почти изцяло губи зрението на лявото си око. Следва още една операция и серия лъчетерапия.

Въпреки процедурите, зрението ѝ се влошава и Плами решава да потърси лечение извън България. 

letter От болница Аджъбадем, Турция, дават надежда на Пламена, че могат да отстранят изцяло тумора чрез ендоскопска операция.