17 777

Единен Дарителски Номер

Новини

(26.09.2019)

Кампанията на Калоян Спасов приключи!

Лечението на Калоян във Франция приключи успешно – разсейката в белия дроб е премахната напълно. Предстоят контролни прегледи на всеки 3 месеца.

Калоян беше диагностициран със „Сарком на Юинг” през 2016 год. Първоначално лечението му се провеждаше в Турция, за което имаше кампания за набиране на средства и в ДМС. В последствие Калоян беше приет за лечение с формуляр S2 в болница „Гюстав Руси”, Франция, където беше постигната ремисия.

През януари 2019 год. на контролен преглед се установява разсейка в белия дроб и започва нов курс химиотерапия във Франция

Кампанията DMS KOKI спира!

Благодарим на дарителите и пожелаваме на Калоян здраве!